Dział Współpracy i Rozwoju

Gdzie biznes spotyka się z nauką.

A. Kijewski - Zdj

mgr Artur Kijewski

Dyrektor
Działu Współpracy i Rozwoju

Masz pytania lub wątpliwości, chętnie pomogę!
a.kijewski@uniwersytetkaliski.edu.pl

Obecne procesy społeczne i gospodarcze cechują się dużą dynamiką zmian oraz oczekiwań otoczenia wobec uczelni. Dlatego Uniwersytet Kaliski obok działań z zakresu dydaktyki, nauki i badań, chce poszerzać realizację swojej misji o jak najszerszą współpracę z otoczeniem społeczno – gospodarczym, budując wizerunek ośrodka akademickiego otwartego na inne podmioty, zaangażowanego w procesy budowy gospodarki i rozwoju społeczeństwa zarówno w wymiarze lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Działania te obejmują przede wszystkim transfer wiedzy, ofertę naukowo – badawczą i ekspercką, tworzenie przestrzeni dla pracodawców i potencjalnych kandydatów do pracy oraz szeroką rozumianą współpracę w różnych obszarach.

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI EDUKACYJNYMI

​Uniwersytet Kaliski zaangażował część swojego potencjału naukowego w rozwój kaliskiego szkolnictwa średniego. Dlatego realizujemy na naszej uczelni projekt patronatu akademickiego nad wybranymi klasami w niektórych kaliskich szkołach średnich. Wybór klas i szkół podyktowany jest tymi dziedzinami życia, które w naszej opinii, popartej długotrwałą obserwacją życia lokalnego są najbardziej miastotwórcze, oraz wpływają pozytywnie na rozwój wszystkich ośrodków Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej.

ZAKRES DZIAŁAŃ

nawiązanie, rozwijanie i podtrzymywanie współpracy ze szkołami ponadpodstawowymi, tworzenie klas akademickich, organizacja zajęć dla klas akademickich przez wykładowców Uczelni;

podejmowanie współpracy z instytucjami edukacyjnymi z terenu Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej oraz innych regionów województwa i kraju;

analiza rynku edukacyjnego i jego potrzeb pod kątem współpracy z Uczelnią i jej rozwoju;

propagowanie idei studiów dualnych, współpraca w tym temacie z podmiotami gospodarczymi, instytucjami otoczenia biznesu i jednostkami samorządowymi;

inicjowanie, organizowanie i rozwijanie współpracy w ramach studiów dualnych z pracodawcami oraz prowadzenie rejestru umów i porozumień wraz z monitoringiem sposobów ich realizacji;

prowadzenie rejestru umów i porozumień z instytucjami edukacyjnymi;

WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM

Uniwersytet Kaliski jest otwarty na różne formy współpracy z otoczeniem gospodarczym. Intensywnie rozwija własną sieć relacji, aktywnie uczestnicząc w inicjatywach klastrowych, podpisując porozumienia.  

ZAKRES DZIAŁAŃ

współpraca, pozyskiwanie i budowanie trwałych kontaktów z partnerami z otoczenia społeczno – gospodarczego do wspólnych przedsięwzięć, badań, innowacji poprzez diagnozę, monitoring i ewaluację;

promowanie możliwości Uczelni w zakresie współpracy z przedsiębiorcami i innymi podmiotami oraz komercjalizacji wyników badań i usług;

prowadzenie bazy ofert dla podmiotów zewnętrznych w postaci:
bazy ekspertów Uczelni, oferty i bazy laboratoriów oraz aparatury, oferty dla badawczych prac zleconych oraz wspieranie kontaktu podmiotów zainteresowanych zleceniem takich prac Uczelni, projektów badawczych itp.;

organizowanie seminariów, konferencji itp. działań na styku
uczelnia – przedsiębiorcy, służących wymianie doświadczeń
i promocji osiągnięć Uczelni;

wspieranie i inicjowanie poszukiwania form współpracy związanej
z podmiotami otoczenia społeczno – gospodarczego;

prowadzenie rejestru umów i porozumień z podmiotami z otoczenia społeczno – gospodarczego.

Spotkajmy się!

Znajdziesz nas w centrum Kalisza i w sieci.

KONTAKT

Dział Współpracy i Rozwoju Akademii Kaliskiej

ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz

dwr@uniwersytetkaliski.edu.pl

Pracujemy od poniedziałku do piątku, 7:30-15:30.

Dział Współpracy i Rozwoju

ul. Nowy świat 4, 62-800 Kalisz

tel. +48 62/76 79 654

e-mail: dwr@uniwersytetkaliski.edu.pl

Nasza strona może wykorzystywać pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce można zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Skip to content