Dział Współpracy
i Rozwoju

Obecne procesy społeczne i gospodarcze cechują się dużą dynamiką zmian oraz oczekiwań otoczenia wobec uczelni. Dlatego Akademia Kaliska obok działań z zakresu dydaktyki, nauki i badań, chce poszerzać realizację swojej misji o jak najszerszą współpracę z otoczeniem społeczno – gospodarczym, budując wizerunek ośrodka akademickiego otwartego na inne podmioty, zaangażowanego w procesy budowy gospodarki i rozwoju społeczeństwa zarówno w wymiarze lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Działania te obejmują przede wszystkim transfer wiedzy, ofertę naukowo – badawczą i ekspercką, tworzenie przestrzeni dla pracodawców i potencjalnych kandydatów do pracy oraz szeroką rozumianą współpracę w różnych obszarach.

ZA ROZWÓJ RELACJI Z OTOCZENIEM ODPOWIEDZIALNE SĄ NASTĘPUJĄCE JEDNOSTKI

BIURO WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI EDYKACYJNYMI

Akademia Kaliska od w drugiej połowy 2019 r. zaangażowała część swojego potencjału naukowego w rozwój kaliskiego szkolnictwa średniego. Dlatego realizujemy na naszej uczelni projekt patronatu akademickiego nad wybranymi klasami w niektórych kaliskich szkołach średnich. Wybór klas i szkół podyktowany jest tymi dziedzinami życia, które w naszej opinii, popartej długotrwałą obserwacją życia lokalnego są najbardziej miastotwórcze, oraz wpływają pozytywnie na rozwój wszystkich ośrodków Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej.

ZAKRES DZIAŁAŃ
nawiązanie, rozwijanie i podtrzymywanie współpracy ze szkołami ponadpodstawowymi, tworzenie klas akademickich, organizacja zajęć dla klas akademickich przez wykładowców Uczelni;

podejmowanie współpracy z instytucjami edukacyjnymi z terenu Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej oraz innych regionów województwa i kraju;

analiza rynku edukacyjnego i jego potrzeb pod kątem współpracy z Uczelnią i jej rozwoju;

propagowanie idei studiów dualnych, współpraca w tym temacie z podmiotami gospodarczymi, instytucjami otoczenia biznesu i jednostkami samorządowymi;

inicjowanie, organizowanie i rozwijanie współpracy w ramach studiów dualnych z pracodawcami oraz prowadzenie rejestru umów i porozumień wraz z monitoringiem sposobów ich realizacji;

prowadzenie rejestru umów i porozumień z instytucjami edukacyjnymi;

BIURO WSPÓŁPRACY Z OTOCZENIEM SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM

Akademia Kaliska jest otwarty na różne formy współpracy z otoczeniem gospodarczym. Intensywnie rozwija własną sieć relacji, aktywnie uczestnicząc w inicjatywach klastrowych, podpisując porozumienia.  Jednostką odpowiedzialną za koordynowanie współpracy z otoczeniem biznesowym i samorządowym jest Biuro Współpracy z Otoczeniem Społeczno- Gospodarczym.

ZAKRES DZIAŁAŃ

współpraca, pozyskiwanie i budowanie trwałych kontaktów z partnerami z otoczenia społeczno - gospodarczego do wspólnych przedsięwzięć, badań, innowacji poprzez diagnozę, monitoring i ewaluację;

promowanie możliwości Uczelni w zakresie współpracy z przedsiębiorcami i innymi podmiotami oraz komercjalizacji wyników badań i usług;

prowadzenie bazy ofert dla podmiotów zewnętrznych w postaci: bazy ekspertów Uczelni, oferty i bazy laboratoriów oraz aparatury, oferty dla badawczych prac zleconych oraz wspieranie kontaktu podmiotów zainteresowanych zleceniem takich prac Uczelni, projektów badawczych itp.;

organizowanie seminariów, konferencji itp. działań na styku uczelnia - przedsiębiorcy, służących wymianie doświadczeń i promocji osiągnięć Uczelni;

wspieranie i inicjowanie poszukiwania form współpracy związanej z podmiotami otoczenia społeczno – gospodarczego;

prowadzenie rejestru umów i porozumieo z podmiotami z otoczenia społeczno – gospodarczego.

mgr Artur Kijewski

Dyrektor Działu Współpracy i Rozwoju
tel. 62/767 96 54
a.kijewski@akademia.kalisz.pl

mgr Tadeusz Skarżyński

Kierownik Biura Współpracy z Instytucjami Edukacyjnymi
tel. 62/500 07 48
t.skarzynski@akademia.kalisz.pl

Marta Podwapińska

Kierownik Biura Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym
tel. 62/500 07 47
m.podwapinska@akademia.kalisz.pl

Nasza strona może wykorzystywać pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce można zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Skip to content